หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
   ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย  (จังหวัด เชียงใหม่)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : แอ่วบ่ซ้ำไผ๋เก๋ไก๋ไปกับเทศบาลตำบลอมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อยนอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนแล้วยังมีการจัดกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภออมก๋อย โดยมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีดังนี้ 1.เดือนมกราคม เชิญเที่ยวงานอากาศดีที่อมก๋อย เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 2.เดือนกุมภาพันธ์ เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 3.เดือนมีนาคม เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 4.เดือนเมษายน เชิญเที่ยวงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 5.เดือนพฤษภาคม เชิญเที่ยวงานประเพณีเดือนเก้าเป็งสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 6.เดือนมิถุนายน เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 7.เดือนกรกฎาคม เชิญเที่ยวงานประเพณีเข้าพรรษา เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 8.เดือนสิงหาคม เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 9.เดือนกันยายน เชิญเที่ยวงานประเพณีสลากภัต เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 10.เดือนตุลาคม เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 11.เดือนพฤศจิกายน เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เที่ยวชม"วัดแสนทอง เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว" 12.เดือนธันวาคม เที่ยวชม"วัดแสนทอง" เที่ยวชม"วัดพระธาตุดอยแก้ว"
 
 
ผู้เข้าชม 87 ท่าน