หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
   อ่างเก็บน้ำบ้านดง  (จังหวัด เชียงใหม่)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
 
 
ผู้เข้าชม 130 ท่าน