หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษบกิพอเพียง ตามแนวพระราชดำหริฯ

แนวทางสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 
 

 
 
ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคของเด็กไทย

แนวทางส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและความพอเพียงในการดำเนินชีวิต

แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุขที่ดี

แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
สร้างความสุขในครอบครัว ช่วยต้านภัยยาเสพติด

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
ปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์

แนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10