หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 


นางสายทอง ทองขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
สำนักปลัด
 


นางสุภาภรณ์ คำแหง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายพิบูลย์รัฐ เตชะตา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายเสถียรพงศ์ ก้อนแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวปรียาภรณ์ ฝั้นเมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอำนาจ วงค์น้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายถนัด กันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายอุตมาศ แก้วกัน
พนักงานวิทยุ
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10