หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" อมก๋อยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตามวิถีพอเพียง "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
การดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลอมก๋อย เป็นแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 
อัตรากำลัง

สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลอมก๋อย จำนวน 60 คน

พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย
จำนวน 1 คัน

รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน

รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

วิทยุสื่อสารประจำที่ จำนวน 1 ชุด

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
จำนวน 9 เครื่อง

วิทยุโมบายประจำรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ชุด

ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 18 ถัง
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือคริสต์และผี มีศาสนสถานที่สำคัญดังนี้
 
วัดแสนทอง จำนวน 1 แห่ง
 
โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์อบรมศาสนาบาไฮ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย เปิดสอนในระดับก่อนวัยเรียนและระดับอนุบาล

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมทุกตำบลในอำเภออมก๋อย โดยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ
 

ศรช.ตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 1

ศรช.ตำบลยางเปียง หมู่ที่ 13

ศรช.ตำบลนาเกียน หมู่ที่ 13

ศรช.ตำบลสบโขง หมู่ที่ 2

ศรช.ตำบลแม่ตื่น หมู่ที่ 12

ศรช.ตำบลม่อนจอง หมู่ที่ 1
 
  สถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้
 
โรงพยาบาลอมก๋อย (ขนาด 30 เตียง) จำนวน 1 แห่ง
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย จำนวน 1 แห่ง
 
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
 

งานประเพณีตานข้าวใหม่ จัดขึ้นในเดือนสี่เป็ง ขึ้น 15 ค่ำ (เดือนมกราคม)

งานประเพณีเลี้ยงพ่อหม่อน จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในเดือนสี่เป็ง แรม 9 ค่ำ (เดือนมกราคม) ครั้งที่สองจัดขึ้น แรม 9 ค่ำ (เดือนมิถุนายน)

งานขนทรายเข้าวัดในช่วงสงกรานต์ (เดือนเมษายน)

งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง (พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะเชียงแสน) จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 15 เมษายน ครั้งที่สอง ขึ้น 15 ค่ำ (เดือนมิถุนายน)

งานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวงในช่วงสงกรานต์ (เดือนเมษายน)

งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (เดือนเมษายน)

งานสืบชะตาน้ำและบวชป่าในวันพืชมงคล (เดือนพฤษภาคม)

งานประเพณีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา (เดือนมิถุนายน)

งานแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา (เดือนสิงหาคม)

งานสลากภัตต์ จัดขึ้นในเดือนสิบสองเป็ง ขึ้น 15 ค่ำ (เดือนกันยายน)

งานตานผ้าจำนำพรรษาในวันออกพรรษา (เดือนตุลาคม)

งานประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในเดือนยี่ ขึ้น 15 ค่ำ (เดือนพฤศจิกายน)
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10