หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ E-Plan NACC [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 158  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 150  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 177  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ E-PlanNACC [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 321  
 
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 225  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 187  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 186  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 283  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 291  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 449  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 283  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 149  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 332  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 228  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polecy) [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 296  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 211  
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 6 เดือนแรก [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6 เดือนแรก [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 197  
 
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 779  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
คู่่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 64 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ E-PlanNACC [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 200  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 139  
 
บัญชีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 192  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 163  
 
  (1)     2   
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,778,322 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10