หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 66-70 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
แผนป้องกันการทุจริต 2566 - 2570 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ E-Plan NACC [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 169  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 200  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ E-PlanNACC [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 344  
 
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 257  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 203  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 204  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 165  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 301  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 316  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 466  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 341  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 167  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 368  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 258  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polecy) [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 325  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 224  
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 6 เดือนแรก [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6 เดือนแรก [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 213  
 
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 103  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 794  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
คู่่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 64 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ E-PlanNACC [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 213  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
  (1)     2   
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 11,524,689 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10