หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน จับมือกันช่วยกันประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 168  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 191  
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือคณะกรรมการชุมชนต้นฮักเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย [ 4 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนต้นฮักเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่1 เทศบาลตำบลอมก๋อย แทนตำแหน่งว่าง [ 3 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่2) [ 6 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง เปิดตลาดนัดวันพุธและงดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตลาดนัดวันพุธเป็นการชั่วคราว [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อยและบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 203  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศแต่งตั้งกรรมการชุมชนน้ำบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 30 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศแต่งตั้งกรรมการชุมชนแสนทองร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลอมก๋อย แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศแต่งตั้งกรรมการชุมชนต้นฮักเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ปิดตลาดนัดวันพุธ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง เปิดตลาดนัดวันพุธและงดเก็บค่าทำเนียมจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ ตลาดนัดวันพุธ เป็นการชั่วคราว [ 14 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายเรือน ขัดก๋า [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุชรวิทยา เทศบาลตำบลอมก๋อย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ปิดตลาดถนนคนเดินวันอังคาร ตลาดนัดวันพุธ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง คณะกรรมการชุมชนขอลาออกจากตำแหน่ง [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,778,085 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10