หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษจิกายน [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 157  
 
ระเบียบการใช้ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและระเบียบการใช้ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 143  
 
ระเบียบการใช้ศูนย์บริการนวดแผนไทย เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อยประจำปีงบประมาณ2564 ที่มาลงทะเบี้ยน เดือน ต.ค. [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 152  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 118  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 127  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 173  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 178  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 146  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อยประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 127  
 
กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 125  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 132  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อยประจำปีงบประมาณ64 ที่มาลงทะเบี้ยน เดือน พ.ย. [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศการชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการชุมชนเจริญทัศนา หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 63 [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการชุมชนเจริญทัศนา หมู่ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อยประจำปีงบประมาณ2564 ที่มาลงทะเบี้ยนประจำเดือน มิ.ย. [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 129  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 200  
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 211  
 
การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 210  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 126  
 
คู่มือปฎิบัติราชการของส่วนราชการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 197  
 
การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 127  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 131  
 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอมก๋อย และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 183  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 252  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 142  
 
1    2    3    (4)    5    6    
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 12,810,164 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10