หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 

   
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือปฎิบัติราชการของส่วนราชการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอมก๋อย และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10