หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. 2559 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
องค์ความรู้ การส่งเอกสารไป กทจ.จังหวัด [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผ่นพับวันลาของพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานธุรการ [ 5 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการลา การมาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบว่าด้วยการลา การมาสาย พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2