หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาทัองถิ่น 5 ปี (พ.ศ 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2