หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
น้ำพริกตาแดงม่อนจอง  (จังหวัด เชียงใหม่)
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกตาแดงม่อนจอง
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP : 4 ดาว
 
รายละเอียด : ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (OTOP Product Champion) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
 
ราคา : 100 บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรตามฤดูกาล (กลุ่มน้ำพริกตาแดง) ตำบลม่อนจอง
 
ติดต่อ : นางสอนศรี นุ่นยวง เลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำหน่ายที่....ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
ผู้เข้าชม 512 ท่าน