หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดธิดาจำแลงอำเภออมก๋อย ครั้งที่ 1 ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  26 ม.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดรำวงประยุกต์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  26 ม.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  24 ม.ค. 2566 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดีที่อมก๋อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย  19 ม.ค. 2566 433
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด อาหารพื้นบ้านสี่ชนเผ่า ประจำปี 2566 งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  19 ม.ค. 2566 722
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด สาวงามสี่ชนเผ่าอำเภออมก๋อย ประจำปี 2566 งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  19 ม.ค. 2566 849
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกบคู่มวยไทย เพื่อชกในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดีที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย ดำเนินการประกบคู่มวยในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย  17 ม.ค. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชรวิทยา เทศบาลตำบลอมก๋อย ปีการศึกษา 2566  26 ธ.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  14 ธ.ค. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  14 ธ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  8 ธ.ค. 2565 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ขอต่อใบอนุญาตฯ ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย  24 พ.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  23 พ.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ และการใให้ความรู้การป้องกันเอดส์   22 พ.ย. 2565 225
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  14 พ.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดขอบเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  14 พ.ย. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2566  1 พ.ย. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอมก๋อย  28 ต.ค. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน จับมือกันช่วยกันประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  10 ต.ค. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  30 ก.ย. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2565   30 ก.ย. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  30 ก.ย. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  30 ก.ย. 2565 110
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,778,358 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10