หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอต่อใบอนุญาตฯ ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย  
 

เนื่องด้วย ใบอนุญาตประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตฯ ของท่านผู้ประกอบการฯ  จะสิ้นอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอมก๋อย พ.ศ. 2543 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต นั้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
๓. หลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น.  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 เทศบาลตำบลอมก๋อย
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ ที่ยังไม่เคยมาขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว กรุณามายื่นคำขอรับอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอมก๋อย เบอร์โทรศัพท์ 053467058 ต่อ 23

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 13.07 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
Omkoi Municipality
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,386,811 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10