หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563  
 

ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง
1. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ
งบประมาณ 400,700 บาท
1.1.1 โครงการปรับพื้นที่ขุดดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 381,700 บาท
ขนาดความกว้าง 4.00 ตารางเมตร ความลึก 3.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร (รวมส่วนขยายตัวของดิน)
1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 19,000 บาท
2. ญัตติขอรับความยินยอมจากสภาเทศบาลทำการนอกเขตเทศบาล
3. ญัตติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 4,300 บาท
4. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9
บริเวณที่นา นายถวิล สุวรรณ ถึงที่นา นายบุญมี คำน้อย งบประมาณ 497,000 บาท
       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย (ชั้น 3)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 13.11 น. โดย คุณ ทิพย์วิมล เขียวก้อนแก้ว

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10