หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 

 
ประมวลภาพโครงการอมก๋อยเมืองสวยชุมชนช่วยคัดแยกขยะ  
 

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้รับเกียรติจากท่านศิวะ ธมิกานนท์  นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอมก๋อยเมืองสวยชุมชนช่วยคัดแยกขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ “อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติก และโฟม โดยให้หน่วยงานในอำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติก และโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าหรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน ซึ่งได้กำหนดมาตรการสำคัญ 5 มาตรการ และให้หน่วยงานส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดสด และประชาชน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพทดแทนโฟม ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอมก๋อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 16.34 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10