หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
ประมวลภาพ ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอมก๋อย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอมก๋อย (สปสช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมเซปักตะกร้อพื้นฐาน นักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2. โครงการอบรมให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลอมก๋อย
3. โครงการควบคุมโรคระบาดโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 14.03 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 44 ท่าน