หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 13.18 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย