หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562  
 

ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 โดยนายมานพ ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย กล่าวเปิดงาน และนาวสาววัลภา ทาฝั้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้เด็กมีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อมารดาและผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง มีการแสดงของเด็กเล็ก กิจกรรมกราบแม่และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 14.06 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย