หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายบุญเย็น  ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทางเทศบาลตำบลอมก๋อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ อสม.เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตามสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต และสามารถนำมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 09.16 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย