หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ฉบับที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 17.28 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน