หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายบุญเย็น  ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนในเขตเทศบาลช่วยกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 14 ท่าน