หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบลตำบลอมก๋อย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 17.30 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน