หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 13.52 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 16 ท่าน