หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
แอ่วบ่ซ้ำไผ๋เก๋ไก๋ไปกับเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
ปฎิทินการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย  
 

เทศบาลตำบลอมก๋อยนอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนแล้วยังมีการจัดกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภออมก๋อย โดยมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีดังนี้

1.เดือนมกราคม เชิญเที่ยวงานอากาศดีที่อมก๋อย เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

2.เดือนกุมภาพันธ์ เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

3.เดือนมีนาคม เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

4.เดือนเมษายน เชิญเที่ยวงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

5.เดือนพฤษภาคม เชิญเที่ยวงานประเพณีเดือนเก้าเป็งสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

6.เดือนมิถุนายน เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

7.เดือนกรกฎาคม เชิญเที่ยวงานประเพณีเข้าพรรษา เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

8.เดือนสิงหาคม เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

9.เดือนกันยายน เชิญเที่ยวงานประเพณีสลากภัต เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

10.เดือนตุลาคม เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

11.เดือนพฤศจิกายน เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

12.เดือนธันวาคม เที่ยวชม\\\\\\\"วัดแสนทอง\\\\\\\" เที่ยวชม\\\\\\\"วัดพระธาตุดอยแก้ว\\\\\\\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15.57 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 73 ท่าน