หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ อำเภออมก๋อย สภ.อมก๋อย ศมพ.อมก๋อย กองร้อยทหารพรานที่3606 อปพร. และ ชรบ. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2562 ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2562 เพื่อบังคับใช้กฎหมายลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด พกใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิด ณ บริเวรถนนเจริญทัศนา หน้า สภ.อมก๋อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย