หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี และนายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนน้ำบอกแก้ว ชุมชนเจริญทัศนา ชุมชนต้นฮักเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนแสนทองร่วมใจพัฒนา ชุมชนแสนทองชุมชนบ้านใหม่ดินแดง เข้าร่วมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณริมน้ำแม่ต๋อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย