หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากเชื้อพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัขแมวและสัตว์อื่นที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและลดจำนวนสุนัขและแมวที่จะก่อความรำคาญและนำโรคมาสู่คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.37 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย