หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 

   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รณรงค์ \\\"ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม\\\" ในเ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 68 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ฝากติดตามเพจเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการขยะที่ต้นทาง [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 55 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 46 
สรุปการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาล [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 79 
 
ทต.แม่นะ เทศบาลตำบลแม่นะรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รณรงค์ \\\"ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม\\\" ในเ [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
         
 
ชม 0023.5/2569 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม 0023.1/2473 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม. ทุกแห่ง เรื่อง การประกวดแข่งขันรำวงประยุกต์ แม่บ้านท้องถิ่นท้องที่ ฯ  [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม 0023.1/ว2530 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม. ทุกแห่ง เรื่อง ปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูงฯ [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม 0023.5/ว2523 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง สารภี สันทราย สันป่าตอง ดอยสะเก็ด หางดง แม่งแตง ฝาง แม่ริม สะเมิง ฮอด ฯลฯ เรื่อง การสนับสนุนค่าวัสดุจัดทำขบวนรถบุปผชาติฯ [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว2524 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง ดอยหล่อ สันป่าตอง สารภี หางดง นายก อบจ.ชม นายก มน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว 0084 เรียน นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทต.สุเทพ และนายก อบต.ดอนแก้ว เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ  [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว0082 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีนักเรียนเข้าเรียนหลัง 15 ม.ค 63  [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว0083 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประชุมตัวแทนกรรมการสนามสอบ [ 22 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.4/2449 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ฯ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/2206 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ดอยสะเก็ด ฝาง แม่วาง สันป่าตอง หางดง สันกำแพง เชียงดาว นายก ทน.ชม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าบำเหน็จ บำนาญ ฯ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/2232 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ จอมทอง พร้าว แม่ออน สันทราย แม่วาง แม่แตง นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/2219 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/2216 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/2214 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/2209 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว2228 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/2244 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น **ให้มารับเอกสารที่จังหวัด** [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/2238 เรียน อำเภอสันป่าตอง แม่แตง แม่ริม พร้าว เวียงแหง สันกำแพง แม่แจ่ม ฝาง แม่อาย อมก๋อย แม่ออน แม่วาง ดอยเต่า สะเมิง เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 ฯ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/ว2233 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยหล่อ สันกำแพง ดอยสะเก็ด อมก๋อย จอมทอง เชียงดาว ฝาง แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม สันทราย สารภี เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อมก๋อย จอมทอง ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ฯ  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
    
 
 

 
 
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 246  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10