หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 

   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด \"รำวงประยุกต์\" งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้ง [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ขอเชิญร่วมสมัครการแข่งขันทำ \"อาหารพื้นบ้านสี่ชนเผ่า\" งานอากาศดี...ที [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด \\\"สาวงามสี่ชนเผ่า\\\" งานอากาศดี...ที่อมก๋อ [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รณรงค์ \\\"ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม\\\" ในเ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ฝากติดตามเพจเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการขยะที่ต้นทาง [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 65 
 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องรายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านทับ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2563 ขอ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ ต้อนรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนท [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
         
 
ชม0023.1/6256 เรียน นายอำเภอสารภี และนายกอำเภอไชยปราการ เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคม ฯ  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.1/6259 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย ฯ  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.5/203 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.5/0202 เรียน ท้องถิ่นอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/ว6217 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.1/0208 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 8 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชม 0023.5/6172 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี พ.ศ. 2561 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.5/6164 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.5/6163 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.5/6160 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็ก หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5973 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5977 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง หางดง พร้าว นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท 1 ดครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.1/5971 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/ว5889 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ฯ  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/ว5887 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ ฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5969 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง ไชยปราการ ฝาง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/ว5891 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคคลทางการศึกษา ฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่อาย เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย นายก ทม.ต้นเปา นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วน [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5927 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
    
 
 

 
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย