หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลอมก๋อย
Back office
e-Mail
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 215 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้น สถานีทวนสั [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 245 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 164 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 304 
   
 
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 [ 2 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก บ้ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 154 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไชต์เทศบาลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อพลุ และโคมลอย ตามโครงการสืบฮิตตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งเชียงใหม่ โดย [ 26 ต.ค. 2563 ]

   
 
   
 
ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย (19 ส.ค. 2564)    อ่าน 281  ตอบ 1  
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1404  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
   
   
 
ชม0023.1/23223  เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/23218  เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิย.2563และเมื่อวันที่ 11 พค.2564ฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/798  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันป่าตอง อ.เวียงแหง ) เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณงบอำนวยการ (กรม) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/795  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/797  เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/796 เรียน นายกองค์การบริหารส่นตำบลแม่งอน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผุ้บังคับบัญชาอื่น สิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/23157 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนเอเอฟเข้าศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565- พ.ศ.2566  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/23054 เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีตำแหน่งว่าง  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/23056  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พร้าว แม่แตง แม่ออน ฝาง) เรื่อง การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/792 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/23051 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง แม่ออน จอมทอง ฝาง พร้าว แม่วาง สันป่าตอง หางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม 0023.5/ว790  ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.ชม. ให้แก่ . อปท.ฯ  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/789  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.อมก๋อย) นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
  เรียน นอ.สันทราย สารภี สันป่าตอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/22995-22996  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.บ้านทับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 [ 13 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่นะ วันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่น [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ วันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบ้านสบอ้อ หมู่ที่7 (ปลูกต้น [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ พร้อมคณะผู้บ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทดสอบ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่นะ วันที่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายณัฐวุฒิ เลิศทองสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (พนักงานจ้างภาร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการป [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่นะ วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่น [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2565 สืบเนื่องเมื่อวันที่8 ส.ค พ.ศ.2565 #เหยี่ยวแดง❣️เทศบาล [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ร้องวัวแดง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิด [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการป [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านทับ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ปลูกต้นไม้) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำ ฯหมู่8 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
   
   
 


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะหน้าโฟเมก้าขาเหล็ก จำนวน ๕ ตัว และพัดลมโคจรติดเพด [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานกองการ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เคร [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบติดสันเทป ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบี [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้วยวิธี [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลร [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่ว [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อใบมีดเกรดหน้าพร้อมสกรู และสกีเกรดหน้า เพื่อซ่อมแซมรถไถฟาร์ม ตค-718 เชียงใหม่ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพา [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนตามโครงการส่งนักกีฬ [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาทำโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จำนวน ๑๖ อัน เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๒ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เคร [ 8 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

พระธาตุดอยแก้ว
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 053-467058
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 9,603,616 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่