หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลอมก๋อย
Back office
e-Mail
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต รห [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต รหั [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 133 
โคงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง 696,0000 [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 97 
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 433 
   
 
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 [ 2 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 329 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 291 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก บ้ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 578 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 233 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประดับตกแต่งบริเวณรั้วด้านหน [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างค่าถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ะ.ศ. 2567 พร้อมเข้าเล [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มจ่ายสารคลอรีน หมายเลขครุภัณฑ์ 209-50-0002 ส [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
หาบ้านเช่า หรือห้องเช่า ในอมก๋อย (23 มิ.ย. 2566)    อ่าน 44  ตอบ 0  
ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย (19 ส.ค. 2564)    อ่าน 536  ตอบ 1  
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1688  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
ชม 0023.2/ว29965 เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.2/ว29907 เรื่อง แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 เหลือจ่าย  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/ว29767 เรียน นอ.นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ศธ0269/ว23643 เรียน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่/ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่/นายก อบจ.ชม./นายก ทน.ชม./ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน/ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33/ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่/ผอ.สังกัด  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.2/29912 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.3/ว29745 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประ  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 เรียน นายอำเภอฝาง หางดง พร้าว แม่ริมและฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำรับสนีบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.5/29851 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการถอนคืนเงินค่าปรับที่นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.3/ว 29910 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.3/ว29911 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประ  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.3/ว29777 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาการกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม0023.3/ว27776 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.5/ว29718 เรียน อ.ทุกอำเภอ ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่องค์กรปดครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/ว29769 เรียน อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง(ยกเว้น ทม.ต้นเปา) เรื่อง กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/ว29767 เรียน นอ.ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/ว29713 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอขอบคุณ  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/29703 เรียน นายก ทน.ชม เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.2/29525 เรียน อบจ.ชม เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
ชม 0023.3/ว29554 เรียน อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
   
   
 
ทต.แม่นะ ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่นะ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สันกำแพง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องยืนยันสิทธิขอรับเงิ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องการรับลงทะเบียนผู้ม [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3 ครั้ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สันกำแพง โครงการ แว่นสวย ตาใส ห่วงใยผู้สูงอายุ ระยะ 2 ปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านทับ กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีดงเย็น กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเชิญพี่น้องบ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านทับ ปรับปรุงถนนสายบ้านไร่ - ทุ่งแก [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องวัวแดง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สันกำแพง ประชุมเรื่องการมอบนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.สันกำแพง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ( [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
   
   
 


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานน [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้านขององค์การบริหารส่ว [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลร [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างจ้างเหมาบริการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์ก [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมาบริการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบร [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าวัดยั้งเมิน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างโครงการก่อสร้างศาลเจ้าบ้านอังคาย หมู่ที่ 4 พร้อมก่อสร้างรั้ว และปูบล็อกคอนกร [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ ซื้อวัสดุระบบประปา หมู่ 2, หมู่3 , หมู่ 4 และหมู่ 5 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประม [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ จ้างุถมบ่อขยะ บ้านสบคาบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ จ้างุถมบ่อขยะ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง โดยการตอกไม้ยูคาและผสมปูนซีเมนต์กับทรายใส่กระสอบวางทับแนวไหล่ [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.อมก๋อย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประดับตกแต่งบริเวณรั้วด้านหน [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.อมก๋อย จ้างค่าถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ะ.ศ. 2567 พร้อมเข้าเล [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่นะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) จากจุดเดิมไปทิศเหนือบ้านแม [ 22 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
น้ำพริกตาแดงม่อนจอง
ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2566
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 053-467058
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 11,847,051 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่