หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลอมก๋อย
Back office
e-Mail
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 196 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้น สถานีทวนสั [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 227 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 136 
   
 
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 [ 2 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก บ้ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไชต์เทศบาลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]

   
 
   
 
ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย (19 ส.ค. 2564)    อ่าน 255  ตอบ 1  
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1382  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
   
   
 
ชม0023.6/19264 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง อนุมัติทำกิจการนอกเขต  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/19263 ถึง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/670  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-19 ปี ฯ  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/671  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ภาตใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ฯ  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/669 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/ว19186  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/19182 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจความต้องการเคลื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.4/18619 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/19030  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/667  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย ฯสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/19027  เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันกำแพง สันทราย ฝาง เชียงดาว แม่แจ่ม แม่วาง แม่อาย ดอยหล่อ นายก ทน.ชม เรื่อง การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยังยืน  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/19023  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/19010  ถึง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย)  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/19008 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า)  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/19001 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.2/18831  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
ชม0023.2/18828  ถึง อำเภอแม่วาง หางดง เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.ร้องวัวแดง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สอบผ่านคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ยั้งเมิน มารายงานตัว [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศ เรื่องผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือก [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แล [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ทต.แม่นะ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำป [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ทต.อมก๋อย แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในการการออกกำลังกายเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสร้องวัวแดง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ยกเลิกประกาศ แต่งตั้งพนักงานตรวจโรค [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านทับ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านทับ ่โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่นะ แผนงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่นะ ได้ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านทับ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรฤดูฝน พ.ศ.2565/2566 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
   
   
 


อบต.ร้องวัวแดง จ้างจัดทำเครื่องสืบชะตาตามโครงการประเพณีเทศธรรมปลาช่อนและบวชป่าสืบชะตากู่ลัวะ บ้ [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อเครื่องไทยธรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาป [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านอ่าย หมู่ที่ [ 4 ก.ค. 2565 ]ทต.แม่นะ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้ว [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้วยวิธี [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้ว [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ด้วยวิธี [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตทดแทนท่อเติมที่เกิดความเสียหาย หมู่ที่ ๑ บ้า [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น เช่าเช่าเหล็กแบบเทถนน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะเศรษ [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะเศรษฐี [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ตามโครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่ชุมชน ประจำปีงบปร [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีด [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.สันกำแพง ติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรเดิมที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านแพะเศรษฐี หมู [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้, เก้าอ [ 28 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

พระธาตุดอยแก้ว
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 053-467058
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 9,348,641 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่