หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 

   
   
 
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
สรุปการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาล [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 25 [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 92 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การประกวดพืชผลทางการเกษตร ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดี...ที่ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 140 
การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดงานประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๙ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 185 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 188 
โปรแกรมการแข่งขันชกมวยไทย ศึก 5 ธันวา เฉลิมพระเกียรติ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 408 
ขอเชิญร่วมประกวดต้นครัวตานหลวง ในงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง ประจำป [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 391 
โครงการส่งเสริมอาชีพการนวด แผนไทย หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 156 
กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 185 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการขยะที่ต้นทาง [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
 
ทต.อมก๋อย การลอกท่อระบายน้ำ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ทต.อมก๋อย รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย สรุปการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาล [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
         
 
ชม0023.1/ว0937 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดงาน chiang mai showcase 2019 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38901 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38902 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ฯ  [ 19 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38887 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38886 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38895 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 5 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว38894 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก  [ 18 ก.ย. 2562 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 53-62 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38893 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38892 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38891 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38883 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/ว37958 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รวบรวมข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/ว38544 1-เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ เลขที่ตำแหน่งครู [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/ว38544 2-เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ เลขที่ตำแหน่งครู [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38764 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว38765 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25-33 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/38550 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้ อปท ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ฯ  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว38766 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/38769 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน [ 17 ก.ย. 2562 ]     
    
 
 

 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 199  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10