หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 

   
 
ชม0023.5/0569 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/0568 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.20293 เรียน อำเภอแม่แตง และอำเภอสะเมิง เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.2/20289 เรียน อำเภอไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่วาง สันกำแพง สันป่าตอง เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/ว20294 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ปรจำเดือนเมาายน พ.ศ.2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.2/20291 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ ก.จ ก.ท แล ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับืและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2900