หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" อมก๋อยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตามวิถีพอเพียง "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อยตั้งอยู่เลขที่ 789 ถนนเจริญทัศนา หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 179 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 1.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 781 ไร่
 
มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,441-1,923 เมตร
 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขาสูงอยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันทำให้มีลักษณะภูมิอากาศ ดังต่อไปนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2 – 4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส (ช่วงเดือนมกราคมบางปีมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 0 องศาเซลเซียส จนน้ำค้างจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เรียกว่า เหมยขาบ) อำเภออมก๋อยมีอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 22.39 องศาเซลเซียส จำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 78 วัน ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 929.8 มิลลิเมตร
 
  เทศบาลตำบลอมก๋อยได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลอมก๋อยเป็นเทศบาล ตำบลอมก๋อย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 1,178 คน แยกเป็น

ชาย 612 คน คิดเป็นร้อยละ 53.35

หญิง 566 คน คิดเป็นร้อยละ 46.65
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 354 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 872.8 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ลำน้ำแม่ตื่น หมู่ที่ 1 ต.ยางเปียงและห้วยอมก๋อย หมู่ที่ 8 ต.ยางเปียง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต.อมก๋อย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อยและลำน้ำแม่ตื่น หมู่ที่ 1 ต.ยางเปียง  
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหลิม 420 376 796 262  
9   บ้านดง 192 190 382 92
    รวม 612 566 1,178 354
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว, ปลูกมะเขือเทศ, ปลูกพริก และการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุกร, เลี้ยงโค – กระบือ, เลี้ยงไก่ เป็นต้น รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพรับจ้าง ตามลำดับ
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10