หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
อำเภออมก๋อย ในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ครบทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 620 ราย
 
ประปาในชุมชน
 
ใช้บริการประปาจากเทศบาลตำบลอมก๋อย
มีจำนวนประชาชนรวมทั้งหน่วยงานราชการและ
เอกชนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 851 ราย
 
การสื่อสารในชุมชน
   
โทรศัพท์
  สถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ DTAC จำนวน 1 แห่ง
  สถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ TRUE จำนวน 1 แห่ง
  สถานีเครือข่าย กสท.
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภออมก๋อย จำนวน 1 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
  ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง
  ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไปและจำหน่ายอาหาร    
    จำนวน 49 แห่ง
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
    จำนวน 50 แห่ง
  ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    ธนาคารออมสิน
  จุดบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ จำนวน 4 แห่ง
    ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาอมก๋อย
    ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
    ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลอมก๋อย
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
  การท่องเที่ยว
 
 
    ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหลิม บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลตำบลอมก๋อย อาคารเดียวกับศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เทศบาลตำบล อมก๋อย ภายในศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
    วัดแสนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2444 มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบ้านดง เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี คู่บ้านคู่เมือง อมก๋อย เป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ้าแสนทอง” พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน พระเจ้าแสนทองเป็น ทองอร่ามเหลืองสวยงาม มีประวัติของพระเจ้าแสนทองที่เป็นตำนานเล่าต่อกันมามากมาย ตามตำนาน เล่าขาน ครั้งหนึ่งพระนางจามเทวีได้รับเชิญจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้มาครองหัวเมืองลำพูน พระนางเสด็จขึ้นมาทางเรือตามแม่น้ำปิงและได้นำพระเจ้าแสนทองมาด้วย พอขึ้นมาถึงดอยเกิ้ง อยู่ในเขตอำเภอฮอด ก็ได้นำเอาพระเจ้าแสนทองไปประดิษฐานไว้ที่วัดดอยเกิ้ง จากนั้นเกิดมีสงครามกับพม่า พระนางฯ จึงได้ สั่งให้นำเอาพระเจ้าแสนทองไปหลบซ่อนไว้ในป่าใกล้ ๆ กับวัดดอยเกิ้ง ต่อมาอีก 700 ปี คนอมก๋อย ในสมัยนั้นเป็นชนเผ่าลัวะ (ละว้า) ได้มาสร้างถิ่นฐานและได้ไปนำเอาพระเจ้าแสนทองมาไว้ที่วัดแสนทอง ต่อมาอีก 450 ปี พวกชาวลัวะได้อพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น จากนั้นผู้คนชาวไทยพื้นราบ (คนเมือง) ได้อพยพเข้ามาอยู่แทน จากนั้นต้องการย้ายพระเจ้าแสนทองไปบ้านหลวง จึงนำขึ้นทางไว้บนหลังช้างแต่ระหว่างทางไปนั้นช้างต้องข้ามน้ำแม่ตื่น แต่ช้างไม่ยอมข้ามไป บังคับช้างอย่างไรก็ไม่ได้ผล ได้แต่เดินวนเวียนไปมา ดังนั้น จึงได้นำพระเจ้าแสนทองกลับมาไว้ที่เดิม ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์จนเป็นที่ยอมรับของศรัทธาสาธุชนชาวอำเภออมก๋อย ดังนั้นพระเจ้าแสนทองจึงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออมก๋อยตลอดมา เป็นพระพุทธรูปที่ให้ความคุ้มครองเป็นที่พึ่งของประชาชน
    พระธาตุดอยแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากความเชื่อที่เป็นปรากฏการณ์จากการสัมผัสของคนในท้องถิ่น จากการเห็นสิ่งปาฏิหารย์เกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาเป็นวันขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือขึ้น/แรม 8 ค่ำ ช่วงเวลาประมาณ 19.30 น.จนถึงเที่ยงคืน จะเกิดปรากฎการณ์ลูกแก้ว หรือดวงแก้วสีเขียวนวลลอยไปลอยมาระหว่างบนยอดดอกจุกปุก บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบล ยางเปียง ดอยแก้ว บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย วัดดวงดีศรัทธาราม หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย จนทำให้เกิดความศรัทธาในความเชื่อเรื่องพระธาตุขึ้นมา ต่อมาภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ได้มีแนวคิดว่าควรจะมีการก่อสร้างพระธาตุดอยแก้วไว้บริเวณดอยแก้ว เหตุที่เรียกว่าดอยแก้ว เนื่องจากมีน้ำบ่อแก้วตั้งอยู่กลางดอย โดยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 หรือ เดือน 9 เหนือ ของทุกปี จะมีพิธีตักน้ำจากบ่อนี้ ไปเจริญพุทธมนต์สำหรับสรงพระเจ้าแสนทองพระคู่บ้านคู่เมืองอมก๋อย การก่อสร้างขึ้นเพื่อจะได้มีพระธาตุคู่กับน้ำบ่อแก้ว และเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ รักษาประเพณีวัฒนธรรมให้กับประชาชนในเขตอำเภออมก๋อย และเป็นสถานที่สักการะบูชา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ เดือน 8 เหนือ
    อ่างเก็บน้ำบ้านดง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) ซึ่งเป็นโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลอมก๋อยโดยใช้งบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี พ.ศ.2541 อ่างเก็บน้ำบ้านดง (ห้วยอมก๋อย) จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ควรนึกถึงและไม่ควรพลาดที่จะไปสัมผัสกับบรรยายสุดชิว ท่ามกลางแมกไม้ สายลมและขุนเขา รวมไปถึงผู้ที่รักการตกปลา รักสุขภาพ สามารถเดินเล่นและออกกำลังกาย เป็นสถานที่นั่งเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจร่วมกับครอบครัวและรับอากาศบริสุทธิ์
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 12,810,166 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10