หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)